Usługi Poligraficzno-Wydawnicze
ADET Sp. z o.o.

ul. Klukowska 44,
03-892 Warszawa

biuro: tel./fax +48 (22) 678-60-55, tel. +48 (22) 678-65-10
grafik: tel. +48 (22) 679-04-24
spedycja: tel./fax +48 (22) 678-65-20, +48 (22) 678-60-44

e-mail:

Usługi Poligraficzno-Wydawnicze ADET Sp. z o.o.
ul. Klukowska 44, 03-892 Warszawa
tel./fax +48 (22) 678-60-55, tel. +48 (22) 678-60-44